?

Log in

No account? Create an account
Speaker Rabbit

abbra


CIFS: curious information funneled sometimes


5th
09:23 pm: Microsoft Open Source  13 comments
7th
08:41 am: (no subject)
9th
09:16 pm: Samba переходит на использование GPLv3  6 comments
10th
06:21 pm: Продукты -- это мясо  1 comment
14th
04:06 pm: Остановиться в Питере в августе  11 comments
19th
09:56 am: Олимпиада и прочее
05:38 pm: Перфолента Мёбиуса  12 comments
20th
07:04 am: Clutter  2 comments
22nd
05:44 pm: Обнинск -> Протва  4 comments
24th
01:22 pm: Протва  17 comments
03:11 pm: Clustered Samba merge to Samba 3.2
25th
01:35 pm: Протва: доклады  1 comment
26th
05:43 pm: (no subject)  4 comments
28th
03:15 pm: Протва / видео докладов / предварительно
29th
11:28 am: Протва / видео докладов / предварительно (2)  4 comments
11:45 am: География  14 comments